Equiwinner™ är en nyskapande och fantastisk produkt för hästar med olika symptom

Headshaking

Mysteriet med Headshaking – normala, friska hästar
För att förstå headshaking hos hästar är det först nödvändigt att förstå de normala och friska hästarna. Hästen har framgångsrikt utvecklats under miljontals år vilket är längre än människans evolution. Headshaking eller huvudskakningar/tics är ett vanligt tillstånd som ökar i förekomst över hela världen. Det verkar mycket osannolikt eller omöjligt att headshaking kan orsakas av en oförklarlig nyligen utvecklad neurologisk sjukdom eller defekt i ögonen. Låt oss i stället titta på hästen och undersöka vilka mekanismer hästen – med all dess kraft och fart – har utvecklat för att överleva så framgångsrikt.

Hästen må vara stor men den har en mycket liten och dödlig fiende i flugan. Hästens främsta försvar mot flugor är rörelse. En häst i galopp kommer sannolikt inte att bli störd av flugor. Vid lugnare rörelser eller i vila har hästen ett antal metoder för att hålla flugorna borta. Svansen som viftar är uppenbar liksom vifta/snärta till med öronen. Hästens kropp är täckt med ett lager av panniculus-muskler precis under huden. Dessa muskler reagerar och rycker/skakar bort flugorna när de stör pälsstråna. Denna reaktion måste vara väldigt snabb. Meddelanden förmedlas lokalt genom nerv-kopplingar i ryggraden. Underbenen har inga panniculus muskler. Flugor i dessa områden blir hästen av med genom att stampa.

Nu kommer vi till det intressanta. Det finns inga panniculus muskler på halsen och huvudet. När en fluga stör håren i nacken, på halsen eller huvudet, får hästen bort flugan genom att skaka på huvudet. Även detta måste ske fort innan flugan hinner bita. Budskapet förs mycket snabbt via nerv-kopplingar i ryggraden. Om denna anti-flug-huvudskakning observeras noggrant ser man att det är en automatisk handling som hästen inte själva kan styra över.

Alla dessa automatiska åtgärder har en energikostnad för hästen så hästen stänger av anti-flug systemtet när det inte finns några flugor där. Hur vet hästen att det finns flugor? Svaret är dagsljus och värme. När temperaturen stiger på våren växlar hästen på anti-flug reflexer under dagen och av igen på natten.

Detta kan man testa en varm dag genom att kittla hästen på flanken med fingertopparna. Hästen kommer automatiskt att rycka till i panniculus-musklerna. Om hästen tas in i en mörk lada kommer hela anti-flug-reflexen att stängas av i brist på dagsljus. Observera att även en liten gnutta dagsljus in i ladan kommer att förmedla till hästen att det är dag och inte natt. Därmed kan den normala anti-flug reflexen vara påslagen.

Så nu vet vi att hästens reflex att skaka på huvudet för att ta bort flugor är automatisk. Den fungerar under längre varmare dagar på våren, sommaren och hösten. Den fungerar däremot inte i galopp, i mörker, eller på vintern. Vi kan nu också förstå varför headshaking ibland kan minskas genom användning av flughuvor och annat som stoppar eller begränsar den naturliga anti-flug-reflexen.

Headshaking-hästar

Vi har sett att skaka/ruska på huvudet hos en normal häst är en naturlig defensiv reaktion på närvaron av flugor. Headshaking-hästar skakar och ticsar upprepade gånger även om det inte finns något aktuellt hot från flugor. Detta är en onormal rörelse och resulterar ofta i att hästen inte kan ridas/tävlas.

Blodtrycket stiger naturligt med hastighet och acceleration. Med störning i cirkulationen höjs blodtrycket ännu mer tills skador på blodkärlen uppstår. En del av dessa blodkärlsskador uppstår i huden på den nivå där både nerver och blodkärl omger hårroten. Det är dessa nerver som utlöser headshaking eftersom nervsignaler från hårroten är de som utlöser reflexen hos huvudet att skaka bort flugor.

En häst har normalt inte ett högt blodtryck i vila även om det finns sällsynta fall. När hästen börjar motionera och en störning i cirkulationen orsakar tryck på hårsäckarna i nacken eller huvudet börjar huvudet att skaka. Det är därför i de flesta fall hästar med headshaking ticsar endast när de tillfrågas att arbeta.

Den första åtgärden som bör vidtas är att få tillbaka blodtrycket till normal nivå oavsett om hästen tränas/rids eller inte.
Om hästen har haft headshaking en längre tid (kanske flera år) kan tillståndet delvis ha lindrats genom undertryckande av naturliga reflexer. Exempelvis med flughuvor, nosnät, örter eller annat. I dessa långsiktiga fall behövs mer tid för reparation av skadade blodkärl och nerver runt hårsäckarna på huvud och hals. Då behövs en andra behandling med Equiwinner, i kombination med daglig motion. Dessutom två gånger dagligen spolning med kallt vatten över huvudet och halsen, och längs ryggraden efter att hästen har värmts upp med motion. Om en dusch med kallt vatten inte är tillgängligt får hinkar med vatten och is användas. Anledningen till det kalla vattnet är att det finns en liten muskel fäst i hårsäcken som drar hårstråt upprätt vid kyla. Genom att träna denna muskel kan vi återställa god cirkulation i och runt hårsäcken och frigöra nerverna.

På grund av att domesticerade hästar behöver och mår bra av kontinuerlig träning kommer blodtrycket mycket långsamt börja stiga igen under en tidsperiod. Det rekommenderas därför att följa upp med Equiwinner igen minst en gång årligen för att hålla cirkulationen i gott skick och att undvika ytterligare problem.

Ställ rätt diagnos

Informationen på denna sida beskriver orsak och behandling av idiopatisk headshaking. Även känd som klassisk headshaking eller automatisk headshaking. En häst kan skaka på huvudet av många andra skäl, inklusive tandproblem, motoriskt problem som behöver rehabilitering, utrustningsproblem, bihåleinflammation, allergi, protozoer och andra infektioner, trauma mot huvudet, tillstånd i hjärnan, inre utväxter och beteendemässiga störningar. Idiopatisk headshaking kan kännas igen av det våldsamma och konsekvensen av rörelsen, och att symptomen oftast försvinner under vintern och i mörker. En uteslutnings-test, som måste göras under överinseende av en veterinär eller annan professionell hästutövare, är att träna hästen med allt ljus uteslutet från ögonen med ogenomskinliga glasögon eller en mask, i ett område där det inte finns några flugor. Idiopatiska headshakers kommer inte att skaka på huvudet i frånvaro av ljus. [/two_third]

Under sommarens flugsäsong – i dagsljus – reagerar hästen på att flugor aktiverar pälsstrån. Det sker genom hästen rycker, skakar på huvudet, viftar med svansen och stampar. Den vita tecknade ytan har panniculus muskler som automatiskt aktiveras för att skaka bort eventuella flugor. Alla anti-flug reflex-system stängs av under mörker och under vintern.

 

headshake2

Nervknippen i och runt en hårsäck. Arrector pili-muskeln drar ihop sig vid kyla som då drar hårsäcken uppåt för att få hårstråt upprätt. Huden har miljontals bräckliga blod-kapillärer med väggar som bara är en cell tjocka. Dessa kan lätt skadas av att läckande svett fastnar i huden. Förlusten av blod-kapillärer (rarefaction) minskar cirkulationen och höjer blodtrycket. På huvudet och halsen där hudens delar – blodkärl, nerver och svettkörtlar är mer tätt packade kan ett övertryck orsaka mycket större störningar.