Equiwinner™ är en nyskapande och fantastisk produkt för hästar med olika symptom

Sommareksem

Sommareksem orsakas av en allergisk reaktion eller överkänslighet i immunförsvaret pga salivet av svidknott (Culicoides). Eksemet och andra hudproblem kan utvecklas när den känsliga elektrolytbalansen inte är optimal.

Hästen har ett naturligt försvar mot hudbakterier och andra mikroorganismer genom salt (elektrolyter) i svetten. Även ögonen har ett skydd genom saltet i tårarna. Problem kan uppstå när saltbalansen rubbas. När den korrekta balansen av elektrolyter finns i svetten har hästen sitt naturliga skydd mot hudbakterier, svamp och även dessa knott.