Equiwinner™ är en nyskapande och fantastisk produkt för hästar med olika symptom

Equiwinner och päls-hudproblem

Det handlar inte om att fodra med mer elektrolyter, utan att få elektrolyterna som redan finns i kroppen att fungera optimalt!

Har din häst klåda? Är det en bakterie- eller svampinfektion? Eller misstänker du att det är allergi?

Hästen har ett naturligt försvar mot hudbakterier och andra mikroorganismer genom salt (elektrolyter) i svetten. Även ögonen har ett skydd genom saltet i tårarna. Problem kan uppstå när saltbalansen rubbas. När den korrekta balansen av elektrolyter finns i svetten har hästen sitt naturliga försvar mot hudbakterier. Precis som naturen avsett.

Det handlar om att återställa elektrolytbalansen 😉

Smartenrull