Equiwinner™ är en nyskapande och fantastisk produkt för hästar med olika symptom

Korsförlamning

korsforlamning1Problem med korsförlamning eller azoturia

Korsförlamning på hästar kallas också azoturia, tying up, rabdomyolys, rhabdomyelosis, måndagssjuka, paralytisk myoglobinuri, myosit, setfast, kramper, EER, ERS, metabola myopatier, snö-sjukdom, frost-sjukdom, PSSM, EPSM och förmodligen en hel del andra namn.

Korsförlamning eller azoturia är ett problem i musklernas ämnesomsättning. Musklerna över länden och korset hårdnar med kramper och stelhet. Steget blir kortare och hästen blir stapplig i bakkärran med hälta. Hästen kan visa stor motvillighet till arbete och kan kollapsa om träningen fortsätter. Temperaturen är ofta förhöjd och det kan förekomma svettning. I svåra fall frigörs myoglobin från de skadade musklerna och urinen blir mörkröd eller brun.

Orsaker till korsförlamning eller azoturia

Korsförlamning eller azoturia kan utvecklas mycket snabbt på grund av flera omständigheter.
• En häst i vanlig hårt arbete får en vilodag utan att fodergivan som ges dagar vid fulla träningsjobb minskas. Detta är ursprunget till beteckningen ”måndagssjukdom”.
• En häst i full form inför ett lopp eller annan krävande tävling kan avstanning/uppullning efter loppet/tävlingen med azoturia som en följd av den stress för resan dit eller ovanligt buller och andra störande moment.
• Nervösa hästar – i synnerhet ston kan få korsförlamning som ett resultat av stress. Även ston i brunst (estrus).
• Hästar som vid tillfällen vilka kräver fysisk exceptionell ansträngning eller uthållighet kan få korsförlamning när deras ämnesomsättning inte är korrekt balanserad.
• Hastiga temperaturförändringar till varmare eller kallare. Även en blöt päls, kan lätt orsaka azoturia eller EPSM.
• Snabba förändringar i utfodringen som inte har införts stegvis är en vanlig orsak till korsförlamning.
• Oregelbunden och ”på och av”-träning. Framför allt att be om maximal prestation utan nödvändiga förberedelser och uppvärmning kan orsaka korsförlamning.
• Hästar behöver värmas upp innan man ber om ansträngning och ges gott om tid att svalna av efteråt.
Det finns många skäl till korsförlamning eller azoturia och de har något gemensamt. Den normala balansen i hästens ämnesomsättningssystem utsätts för oväntade förändringar. Hästens cellulära system vet plötsligt inte vad som kommer att hända härnäst och så aktiveras skyddsåtgärder – det sparar eller håller an på elektrolyter.

Elektrolyter är nödvändiga för cellernas överlevnad, så detta är en lämplig åtgärd för dem. Men överföring av elektrolyter i hela kroppen hos hästen är också nödvändig för den neurologiska kontrollen av muskler och matsmältningssystemet. Vid korsförlamning har cellerna tagit prioritet och hästen är i dåligt skick med felaktigt fungerande muskler och matsmältning.

Korsförlamning eller azoturia kan vara sporadisk – som är enstaka och tillfällig. Återkommande – som sker ofta men går över. Kronisk – vilket gör att hästen inte kan tränas över huvudtaget. Alla grader av korsförlamning eller azoturia sprider ovisshet om hur hästen kan prestera i tävling.

Alla hästar ska ha en balanserad foderstat som är lämplig i förhållande till det arbete som krävs av dem. Korsförlamning eller azoturia kan inte rättas till genom att fodra med elektrolyter eller andra tillskott eftersom en häst i bra kondition normalt sett inte har brist på dessa näringsämnen. I tillstånd av korsförlamning eller azoturia är elektrolyterna låsta. De måste släppas för att kunna göra jobbet med signalerna mellan nerver och alla andra fysiologiska processer.
Behandlingen är mycket enkel. En regelbunden tio dagars kur med Equiwinner i början av säsongen kommer att sätta den cellulära balansen korrekt. Det medför att hästen har lättare att klara hårdare arbete utan att bli stel i muskulaturen. När korsförlamning eller azoturia misstänks – om möjligt flytta inte hästen. Placera ett Equiwinner plåster på korset snarast möjligt. Observera att diagnos av tillstånd som korsförlamning eller azoturia kan vara svårt och kan förväxlas med andra tillstånd som har liknande symptom. Ring alltid en veterinär eller annan professionell för att få en korrekt diagnos och behandling.