Equiwinner™ är en nyskapande och fantastisk produkt för hästar med olika symptom

Equiwinner

Det här är Equiwinner Patch_web

Inga andra däggdjur än människor och hästar kan snabbt producera kopiösa mängder svett för att kyla ner sig. Vätskan från svettkanalerna tas direkt från den cirkulerande blodförsörjningen. Här av följer att det måste finnas en mekanism för att förhindra katastrofala förluster av elektrolyter från cirkulationen via svett. Detta skydd uppnås genom insatser av väggarna i svettkanalerna som aktivt återhämtar elektrolyter från svett. En häst eller människa i god kondition har nästan inga elektrolyter i svetten.

Denna återhämtning av elektrolyter förekommer från alla yttre vätskor t.ex. saliv, gastrointestinala vätskor och vätskor i ögat. Det är helt enkelt inte medicinskt erkänt att bevarande av elektrolyter är en grundläggande egenskap hos häst och människa. När hästen är stressad finns det en tendens att elektrolyter låses eller felaktigt bevaras. Denna låsning är en grundläggande skyddande mekanism och det är vanligtvis svårt att förutsäga när den kommer att inträffa och hur den kan frigöras.

Detta kan illustreras genom korsförlamning eller rabdomyolys. Här innebär den olämpliga låsningen av elektrolyter att det inte finns tillräckligt med joner för nervernas muskelkontroll att använda. Dessa nerver behöver miljontals joner per sekund för att fungera effektivt. Utan full uppsättning av joner är en del av muskeln inte under kontroll och muskeln börjar brytas ner. Det orsakar smärta, oönskad mjölksyra i blodet och myoglobin i urinen (azoturia).

För att kroppen ska fungera effektivt måste alla nödvändiga elektrolyter finnas i rätt proportioner i varje del i kroppen. Blodcirkulationen till exempel, innehåller natrium som används för att justera osmolalitet. Osmolalitet är andelen ämnen som transporteras av blod, som är strikt kontrollerad. Blod transporterar även glukos och om blodsockret är ihållande högre än normalt görs en justering av osmolalitet genom att ta bort en del natrium. Detta avlägsnande av natrium ses av kroppen som elektrolytbrist som orsakar och upprätthåller låsning av elektrolyter på andra ställen i kroppen. Det är därför korsförlamning ibland kallas ”måndagssjukdom”. En häst i bra form och kondition har vilat (ofta söndagar i stora tävlingsstall) och fodrats som dagar vid träning och så har blodsockret ökat.

equi_bild2Equiwinnerplåstret har ett väl avvägt paket av slutna elektrolyter, t.ex. natrium, kalium, magnesium, klorid, kalcium och kol. När plåstret placeras på eller nära huden på hästen reagerar hudcellerna på en mikroskopisk nivå. Cellerna känner igen elektrolyterna i plåstret och genererar elektriska signaler som skickas till alla andra celler i kroppen. Denna ”konstgjorda” generation av signaler är tillräcklig för att stänga av olämpligt bevarande av elektrolyter i hela kroppen när ett nytt plåster används på olika ställen på huden på hästen varje dag i tio dagar. Att frigöra elektrolyter så att de jobbar på rätt sätt löser ett antal problem.

Nästa fråga som ofta ställs är ”Hur känner hudcellerna av elektrolytjonerna i plåstret om de är förseglade och inget faktiskt går in i kroppen?”. En förklaring till detta har vi att tacka Roderick MacKinnon för som 2003 vann Nobelpriset för sitt arbete. Celljonkanaler sänder elektrolytjoner in och ut ur celler. Varje kanal är specialiserad för att sända en viss jon, t.ex. natrium. Det har alltid varit ett mysterium att kanalen för en specifik jon var mycket större än vad som behövdes. Hur kunde en kanal acceptera rätt jon och avvisa andra? Professor MacKinnon som beskriver strukturen av jonkanaler, visade att kanalen inte kände igen själva jonen men däremot mönstret av vattenmolekyler runt jonen. Detta igenkännande gjorde att jonkanaler genererade en elektrisk signal och fick rätt jon med sin unika vatten -”jacka” att passera. (Länk Nobelföreläsning och video finns också tillgänglig).

Plomberingsmetoden som används i Equiwinnerplåstret tillåter inte flytande vatten att komma i kontakt med elektrolyterna som är inneslutna i plåstret. Ingenting från plåstret kan upplösas i lösning med läkemedel eller naturläkemedel. Dock drar plomberingsskiktet vattenånga (en gas) till sig från atmosfären så att gränsskiktet med vatten täcker elektrolyterna. Detta är tillräckligt för hudcellens jonkanaler att känna igen elektrolytjoner med hjälp av mönstret av vattenmolekyler. Igenkännandet gör att cellerna frambringar elektriska signaler. Plåstret använder en för kroppen logisk metod för bestående effekt miljoner gånger per sekund i 24 timmar, varefter ett nytt plåster ska användas i olika positioner på huden. Efter tio dagar är den optimala tillvänjningen av hästens ämnesomsättning etablerad och olämpligt bevarande/låsning av joner upphör i upp till ett år.

Equiwinners åtgärder för att specifikt föranleda en kaskad av cellsignaler och utan att något ämne tas upp i kroppen är helt ny. Equiwinner är resultatet av över tjugo års forskning och är patenterad över hela världen.

Equiwinner har full pengarna-tillbaka-garanti.