Equiwinner™ är en nyskapande och fantastisk produkt för hästar med olika symptom

Salt, sött och vatten

Tillsätter du salt i fodret för att skapa törst och få hästen att dricka mer?
Hästen blir törstig och dricker ordentligt när det finns en ökning av den extracellulära vätskan natriumkoncentration i kroppen. Den här extracellulära natriumkoncentrationen hanteras av ett sofistikerat elektrolyt-balanseringssystem, eller homeostas. Om en häst inte dricker tillräckligt för att behålla vätskebalansen kan det bero på att det här systemet har problem och törstsignalen inte har utlösts.
Att fodra med salt för att skapa törst eller tillsätta söta smaker i vattnet kan få hästen att dricka mer, men hästen ska själv känna törst utan tillsatser av salt eller sött. När hästens elektrolyt-balanseringssystem är optimerad känner hästen normal törst och dricker ordentligt.

FullSizeRender