Equiwinner™ är en nyskapande och fantastisk produkt för hästar med olika symptom

Lungblödning

Vad är lungblödning?

I över 300 år har ryttare har sett blod i näsborrarna under eller strax efter tufft arbete hos vissa procent av hästar som är hårt presterande. Tillståndet har fått namnet EIPH (Exercise Induced Pulmonary Hemmorhage) och drabbade hästar är allmänt kända som ”blödare”. När man i större uträckning började använda fiberoptik vid diagnostisering uppdagades blödningarna i luftstrupen från en timme till flera dagar efter ansträngning. Nyare forskning har använt radioaktiva blodkroppar att spåra blodläckagen från lungorna. De viktigaste slutsatserna från dessa undersökningar är (a) många fler hästar blöder invärtes än bara de som ses med blod i näsborrarna, (b) i kapplöpning blöder de flesta hästar minst en gång eller flera gånger i karriären, (c) blod kommer från lungorna vid snabbt arbete. Det är känt att mer än hälften av alla tävlingshästar blöder under löpningar och vissa forskare har hävdat upp till hundra procent. Blödning är ett vanligt tillstånd hos kapplöpningshästar och har alltid varit.

De flesta typer av hästar är känsliga för blödningar ex fullblod, varmblod, quarter hästar och arabhästar. Förutom alla typer av kapplöpning, trav, fälttävlan, dressyr, hoppning och körning, har blödningar även hittats hos hästar som endast tränas i lättare motionsridning. Om en häst tävlas/tränas säsongsmässigt eller med oregelbundna intervaller kan blödningar utvecklas under perioder av vila. När hästen är tillbaka i träning finns där ofta en obemärkt blödning och hästen visar tydlig ovilja till hård träning ofta av tillsynes okänd anledning.

Är blödning farligt?

En konsekvens av blödning är bildandet av ärrvävnad. Tydligt är att så småningom kan syreutbytesfunktionen av lungan blir nedsatt. Ibland beslutas att avliva hästar som är ”blödare”. Forskare som utför obduktion har sett tecken på läckage från lungornas kapillärer. Det är så blod kommer in i luftvägarna. Tillståndet kan förvärras om man fortsätter några år. Det är naturligtvis önskvärt att hålla lungorna i gott skick och i toppkondition för att hästen ska kunna må optimalt och därmed även prestera bättre.

Finns det en bra test för blödning?

Om blödning misstänks kan det enkla svaret vara att en veterinär undersöker luftstrupen med ett endoskop en eller flera timmar efter intensiv träning. Att en veterinär ”scopar” hästar är ingen ovanlig syn där tävlingshästar tränas och prepareras inför lopp. Det finns andra tecken en hästägare/tränare kan titta efter. Alla hästar har högt blodtryck när de tar ut sig men vid lungblödning är det något högre än normalt. Undersökning av hästen efter ett träningspass kan visa att näsborrarnas färg är ljusare röd än normalt. Det kan finnas rodnad eller röda linjer i ögonvitan. Extra högt tryck och blödningar kan leda till att hästen stannar utan anledning. Till exempel i hoppning när hästen har gjort det bra över de första sex hindren och sedan stannar utan anledning och börjar skaka på huvudet. Detta är ett typiskt beteende i samband med extra högt tryck. Kapplöpningshästar saktar sällan av som ett resultat av det höga trycket även om det händer ibland. De håller ofta farten fulladdade av adrenalin i tävlingen med de andra hästarna. Det kan dock finnas blödning från lungorna under hela loppet. Ett annat tecken att leta efter är en glanslös torr päls som orsakas av dålig cirkulation i huden.
Användning av Equiwinnerplåster varje dag i 10 dagar signalerar till hästen att sänka det fysiologiskt höga blodtrycket tillbaka till normalt tryck i samband med maximal ansträngning. Normalt blodtryck för en häst kan vara allt från tryck vid vilopuls till trycket hos en snabbt springande häst. Trycket går upp vid ansträngning men så länge det inte leder till blödning eller obehag är det normalt.

Hästar som behandlas för EIPH blödning bör inte tävla eller tränas hårt utan endast skritta under de tio dagar behandlingen pågår, och därefter ytterligare fem dagar. Alternativt kan hästen gå i en hage i femton dagar. Sen kan hästen med tillförsikt gradvis återgå till normal träning.

Equiwinner är en unik uppfinning med Smart Cell Signal system, en ny teknik som är patenterad. Ingenting från Equiwinnerplåstret upptas i kroppen på hästen. Det är viktigt att fortsätta användningen av plåster varje dag i tio dagar för att förstärka det friska tillståndet. Genom att följa instruktionerna om Equiwinner bör hästen vara fri från blödningar för resten av säsongen eller upp till tolv månader.

Ställ rätt diagnos
Andra fall av näsblödning som vid ex skada och särskilt de fall som inte har direkt samband med motion/träning kan ha en annan anledning än det normala blödningstillstånd som beskrivs ovan och bör utredas av en behörig person.

Från Wikipedia. Lungblödning under arbete eller EIPH (Exercise Induced Pulmonary Hemorrhage) är vanligt hos kapplöpningshästar som tävlas hårt och tränas. Det syns oftast inget näsblod, utan blödningen syns först vid närmare endoskopisk undersökning av luftstrupen efter arbete, det ser antingen ut som en blodstrimma eller ett blodstänk. Det förekommer också att travhästar drabbas av detta efter tävling eller träning.

Man vet inte säkert orsaken till sjukdomen, men det finns många olika teorier. Arbetstoleranstestning av lungblödare visar att de har större rödblodskroppsmassa och sänkt aerob och anaerob arbetskapacitet i relation till deras blodkroppar. Det verkar som att EIPH är en sekundär till syrebrist i arbetande muskulatur. Man tror att EIPH har ett samband med överträning.
Tecken på att en häst har EIPH kan vara försämrad prestation, att det tar väldigt lång tid för hästen att återhämta sig efter ett lopp, att den sväljer mycket efter ett lopp, hosta eller näsblödning (1–10 %).


Hästen Postmark behandlades med Equiwinner för lungblödning och vann sedan $14,000 och $21,000.