Equiwinner™ är en nyskapande och fantastisk produkt för hästar med olika symptom

Svettning

svettning1Svettas hästen korrekt?

Hästen är en av få däggdjur som liksom människor är beroende av svettning genom huden som den huvudsakliga metoden för nedkylning under värme eller motion. Ju större muskelmassa och ökad arbetstakt på hästen resulterar i mycket större värmeproduktion under träning än människor. Hästar har också mindre område hudyta i proportion till vikten för nedkylning än människor.

Hästen har utvecklats till att kunna färdas snabbt långa sträckor i värmen och behöver bara dricka vatten med jämna mellanrum. För att en häst ska kunna arbeta och prestera hårt vid ex tävling måste den noggrant avvägda svettningsmekanism som har utvecklats arbeta effektivt. Om svettningssystemet inte fungerar som det ska kommer hästens förmåga att prestera maximalt att begränsas. Om svettningsproblem inte avhjälps kan inte hästen tränas optimalt eller kommer att begränsas avsevärt med t ex vägran att utföra träningen över huvud taget.

Vi har hört så många hästar beskrivas som nyckfulla, lata, envisa, stressade och så vidare när en noggrann undersökning visar att de helt enkelt inte svettas ordentligt. När väl svettningen är återställd förändras hästens karaktär helt och den blir mycket lättare att hantera och villig att träna.

Det finns ett samband mellan svett och stress. En stressad häst svettas på samma sätt som människor. Hästar producerar mer svett under transport i fordon eller flygplan och i början av ett lopp eller vid annan hårdare prestation. Om hästen inte svettas ordentligt kommer detta leda till ett plågsamt tillstånd för hästen vilket resulterar i onormalt beteende. När svettningssystemet är stabiliserat tas den fysiska komponenten bort som stressar systemet. Även orsaken till det plågsamma tillståndet.

Ofta ignoreras svettning som är oerhört viktigt för hästens förmåga att tävla och tränas/ridas över huvud taget. Naturligtvis även för hästens allmänna hälsa och välbefinnande.

Hur vet vi om hästen svettas ordentligt? Svettkörtlarna fungerar på två olika sätt. Det första kallas omedveten svettning. Omedveten svettning pågår alltid. Dag och natt. Denna låga nivå av svett håller huden fuktig och är känd som ett tecken på en frisk häst. Svetten innehåller skyddande antibakteriella peptider, vilka är nödvändiga för att hindra smittsamma bakterier att komma in i huden.

svettning2Om hästen har minskad omedveten svettning blir hud och päls tråkig och torr vilket ett tecken på en osund häst. Korrekt svettning är också förknippat med god hydrering (återfuktning) av huden och av musklerna hos hästen. Ett test att återfuktningen fungerar är att ta en stor nypa hud på flanken mellan tummen och pekfingret. Finns det tillräckligt mycket vätska i huden kommer huden lägga sig platt direkt när den släpps från greppet. För otillräckligt hydrerad hud kommer det att ta ett par sekunder eller mer för att komma i platt läge. Förutsatt att hästen har vatten tillgängligt och dricker kan den dåligt återfuktande huden innebära att man får vara uppmärksam på att hästen har problem med den omedvetna svettningen.
Det andra sättet på vilket svettkanalerna arbetar är att producera rikliga mängder svett för nedkylning. När hästen värms upp antingen i varma temperaturer eller träning – eller båda – börjar svettkörtlarna på framsidan av hästen att trycka ut dessa rikliga mängder svett för att starta nedkylningen. När träningen fortsätter eller temperaturen stiger blir mer och mer av de miljontals svettkörtlarna aktiverade av produktionen av svett. Det börjar med svettkörtlarna på framsidan av hästen och fortsätter längs kroppen mot bakdelen. Hästens svett innehåller en vit protein som ofta kallas lödder. Detta hjälper svetten att hålla sig till pälsen så att kyleffekten varar lite längre.

Rätt understödjande nivå rikliga svettningar bör leda till en fuktig hud längs hela kroppslängden. Hur lång tid det tar för hela kroppen för att bli fuktig beror på hur länge man tränar hästen och även temperaturen. En varm dag skulle det normalt ta cirka 30 minuter men mycket längre en kall dag.

svettning3Vi får ofta höra att en häst svettas mycket fint, tack. Vid undersökning finner vi emellertid att det finns överdriven svettning på framsidan av hästen – verkligen blötläggning av huden – och även under sadeln. Däremot med torra områden på andra håll. Detta är inte effektivt svettande och hästen kommer inte att kunna prestera maximalt. Hästen kommer sannolikt att visa missnöje och stress då han/hon sätts under press.

Du kan testa din häst för korrekt svettning. Tryck fingrarna i pälsen när hästen väl är uppvärmd. Fukt skall kännas längs hela kroppslängden.

Hur får vi ordentlig omedveten svettning och effektivt rikliga svettningar för nedkylning? Det finns två sätt att göra detta. Ett är som de gamla hästmännen gjorde. Då leddes eller reds hästen försiktigt under många timmar varje dag i tre månader eller mer under svalare tider på dygnet. Med detta krävande och omfattande arbete som lades ner på hästen återställdes svettningen och hästen var i balans och frisk igen.

Ett mer praktiskt och mycket enklare sätt och även ett mindre kostsamt sätt är att använda en 10 dagars kur av Equiwinner-plåster. När kuren är avslutad är effekten långvarig och behöver bara upprepas en gång om året. Vissa tränare av hårt presterande hästar använder Equiwinner två eller tre gånger per år för kontinuerligt maximalt välmående.

Tävlingshästar liksom sina mänskliga motsvarigheter krävs ofta att träna och tävla i varma fuktiga förhållanden. Detta har potential att leda till svår motions-relaterad värmestress. Det finns ett behov av att förbereda dessa hästar för tävlingar under sådana ogynnsamma väderförhållanden. Det är av största vikt att hästen har ett bra allmäntillstånd även i värme med ett svettningssystem som fungerar optimalt.